Powrót do listy

Zakład karny

Zakład karny

Pokażemy, jak funkcjonuje jeden z największych aresztów śledczych w Polsce widziane z perspektywy Służby Więziennej. W Areszcie Śledczym w Radomiu funkcjonują 3 pawilony, na które składa 20 oddziałów. Przebywają w nich tymczasowo aresztowani, skazani, odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, młodociani oraz więźniowie tzw. „niebezpieczni” - łącznie blisko 1 tys. osadzonych, a służbę pełni 373 funkcjonariuszy. Kamery towarzyszyć będą funkcjonariuszom Służby Więziennej w ich codziennych zmaganiach, związanych z ochroną, zapewnieniem bezpieczeństwa i resocjalizacją skazanych. Zobaczymy miejsca dostępne tylko dla tych, którzy przekroczą mury więzienia w Radomiu.

Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1

Zakład karny - seria 1

Zakład karny - seria 1
1 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
2 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
3 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
4 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
5 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
6 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
7 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
8 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
9 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
10 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
11 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
12 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
13 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
14 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
15 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
16 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
17 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
18 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
19 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
20 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
21 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
22 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
23 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
24 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
25 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
26 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
27 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
28 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
29 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
30 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
31 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
32 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
33 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
34 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
35 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
36 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
37 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
38 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
39 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
40 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
41 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
42 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
43 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
44 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
45 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
46 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
47 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
48 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
49 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1
50 z 50
Zakład karny - seria 1
Zakład karny - seria 1Zakład karny - seria 1
+48

SERIA 1 (WIOSNA 2018) – LISTA ODCINKÓW:

Odcinek 1: Atanda i chabeta

Odcinek 2: Buzała i kadzieńki

Odcinek 3: Więzień szczególnie chroniony w ambulatorium

Odcinek 4: "Zabarykadował się, panie dowódco"

Odcinek 5: 12 kilometrów dziennie na służbie

Odcinek 6: Alarm generalny nad ranem

Odcinek 7: Słoik z haszyszem i nagły koniec widzenia

Odcinek 8: Przemyt okiem monitoringu i więzienni wandale

tvnpix